Stati d'animo in versi leccesi: poesie che raccontano e descrivono stati d'animo e pensieri in dialetto salentino

Affitti Salento > Info salento > Gli stati d'animo raccontati in versi leccesi


Le espressioni dialettali donano una connotazione particolare e variopinta anche alle descrizioni più semplici, regalano passione e permettono a chi le legge di entrare nel cuore di chi racconta, di capire esattamente la sfaccettatura di significato a cui il mittente del messaggio fa riferimento, soprattutto se si parla di stati d'animo (come l'insofferenza)  e di pensieri tra sonno e veglia...


Nuance, fra sonno e veglia ( a ddu sta bbai?)

Hei, comu stai? Timme,
a ddu sta bbai cu dr'ecchi te fore?
drhu fare nfelecatu,
nnu furetttu me pari, spiritatu.

A ttie sta dicu...a ddu sta bbai?
'ntrepitu!! Ahi, terni, ieni
reggettu nu bbachi,
giri a vuotu, a uecchiu te stracchi.

Allora, a ddu sta bbai 'mpenitente,
Uhè tte pierdi cittu cittu,
mmienzu lle nuule te la mente?
sotu cu lle manu
ferma dr'ecchi indispunenti,
 uhmm, te pierdi cu nienti.

...'sta bai?...teneri ricordi
(sbadiglio, ricordi vaghi, flash in dormiveglia)
...lli villini...lle caruse
la stazzione... Patre Argenti...                                  
(dove si passeggia)
Chiutili ntrhu ll'obbliu, aprite a mente noa,
scerra li ecchi npenzieri, cura li parienti                     
(stare e curare i figli)

Gimen
Vicenza 11/04/1981'Ntorna è turnata

'Nfacciati 'lla fenescia stamu...
'mmirandu felici lu sciardinu...
Te jernu, tutti l'arveri le foglie perdenu...
cussi' succede a nnui, ...
... sta ngiallimu.

Ddò foglie sta bbolanu...
simu nui...ieu e Tie Laura mia...
Friddu soffia nn'alitu te jentu...
'Nnu corpu te tosse... nnu spulsu...
... nisciunu lamentu.

Già te stamatina se etia...
ca la sciurnata era niura, tristu nnu mantellu
te nuule luntane, la nebbia gelida
scunde le montagne? Su sparite!
Tutti ddoi spettamu lu contrappellu.

Si...se nu ssapiti, ete la cunta.
Ci nu ha fattu lu militare, nu lla sape.
Moh bbu spiecu moi, pe ccussì sapiti, gente
ete la sorte ceca, pronta nde porta
ci nu respunte cchiui, PRESENTE.

Ma pe mmoi , in coru, PRESENTE respundimu
e, aggitandu la manu..., sempre cquai stamu!!!
Troppi mpegni tenimu ncora te sbrigare
'a voglia ccerca 'nni nde porta mprima
Iddrha la Stria ieu lu Striu, nu mbe' ncora tiempu te viaggiare.

E doppu lu "PRESENTE !!!", comu recita lu proerbiu
pe tutti, nnu cautu abbracciu...
bbu salutamu e..., cu osservanza,
In primis nnu cauce a 'nculu,                                     
(per lic. poetica ex Primus)
e, pe "secundis " a ccontornu, sutta la panza              
("ex Secundus")


Gimen
16/11/2009


Contatti   |   Chi siamo   |   Condizioni generali   |   INSERISCI STRUTTURE   |    Privacy