La neve e la pioggia raccontate in versi leccesi

Affitti Salento > Info salento > La neve e la pioggia raccontate in versi leccesi


Poesie in versi salentini dedicate ad eventi metereologici che sono lo spunto per ricordi, riflessioni ma soprattutto per esprimere i propri stati d'animo...

Leggiamole insieme.


La Nie e La Luna


Eccu tice la Nie, sta bbiti!?
Puru ieu su janca, candita comu si ttie.
Ieu, nu ssu lunatica, gnè ttantu cangi facce tie,
ngrugnata, griggia, russa, mbrata,
nu ssi seria, comu a mmie.

Respunde la Luna, uardandula
cu l'ecchi mpassulati:
"Ieu su ieu, tu nu ssi nnu' ...azzu,                       
(famosa frase del Marchese del Grillo)
calculu lu tiempo ca mmatura,
me tici a cce ssiervi t ie?"

Nah quista ... cce sta ddice!?                         
(espressione gestuale )
La ggente, divertire fazzu,
candida, liscia, morbida, sicca
pe sciare, slitte, me fannu a pupazzu,
cuntame nvece a cce ssiervi tie!?

A tittu nienti, rregalu le 4 staggioni,
una cchiù bbella te l'autra,
sempre cqua ssubbra stau, no comu a ttie,
'gne ttantu te faci itere, llurdi,
rruini li cristiani, li faci catire.

Ca poca!! Suttaterra Matrima, me ppulizza,
le farde inchiu, cucinu 'ntru quatare.
A ghiacciu, me cangia l'omu, sse ddefrisca
nna 'ranciata, nu the, n'ucala te mieru.
Na, nna goccia te menta?, Ddentu bibbita frisca.

Intantu a ttie lu jentu te spaliscia,
na nna bbotta te Fraima lu sule, si ggià sparita.
Pe picca a mmie nna nuula me face sparire,
poi, cquai stau, servu lu contadinu ccunta lu semenare,
e, lle Mamme, pe nna noa vita, lu parturire.

01/02/2010

Sta data, puru te retu se legge la stessa,    (Palindrome)
forse me tice: Gigi all'apice a rriatu,
ccumincia 'ccunti,  ntorna alla mmersa?.

GimenSta cchioè!!!


Nah!! ...sta cchioe...!!
.................................(vuoto per espressioni gestuali di meraviglia)
'Mbeh!! e mmoi te ndà ccortu ca sta cchioe?
E' nna vita ca stai mmuddratu.

Certu 'tte nde ccuergi moi,
ticu mah! Tutti st'anni a ddu si statu?
ch'ha fattu, a turmutu?
Mo' ta svegliatu!!?

Mo' ca si rriatu a settanta, (manca do' misi)
vuè ccrei cose noe, strappi sorrisi.
Pigghia mesure pe llu cappottu te fagggiu,
(commiserazione )
ca ll'artiggianu, ssocca nni le tici.
(Leqularu, ssocca= bisogna)

Sbrigate 'pprenoti nnu postu
doppiu, tte rriposi,
se 'nzieme a Iddhra (Laura) vuè stai,
fra lli papaveri, lu ranu... li fiordalisi.

............................(stasi riflessiva)


Thiè!!... nu ssi mancu fessa,
(famosa espressione dell'ombrello al braccio)
Quattru stozze te taula ddumamu,
ieu e la Stria, ihmu ggià decisu,
Tutti bbu futtimo....., ni cremamu.

E, prima nni nde sciamu, squagghiamu tuttu,
Tutti a manu acanti bbu lassamu,
e ntru lu casciu? Ecchiu lardu e rancitu prosciuttu.
sicuramente, cuss' bbu futtu.

Gimen
12/02/2009 ore 6 te Sciuetia mmatina

Contatti   |   Chi siamo   |   Condizioni generali   |   INSERISCI STRUTTURE   |    Privacy